Barbados

img

Wręcz przeciwnie, znacznie wcześniej - na przykład w ósmym wieku, za rządów Karola Wielkiego - podjęto wysiłki w celu wypracowania reguł mody, które zapewniłyby równowagę między konkurującymi potrzebami rolnictwa, przemysłu i leśnictwa, i tym poparciem dla "wielokrotnego użytku". "zasady nie zostały porzucone. Ponadto Albertus Magnus nie był jeden w wyrażaniu pilnego interesu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do tego czasu potrzeba wzmożonej ochrony lasów nasiliła się wraz z otwarciem nowych regionów, ekspansją miast, wykorzystaniem węgla drzewnego w wytopie i żarłocznym zapotrzebowaniem na tematy do ​​budowy domów i przemysłu drzewnego. A przecież usunięcie ogromnych obszarów pokrywy leśnej było najbardziej namacalną modyfikację krajobrazu, która musiała dręczyć wrażliwe na środowisko umysły, zarówno religijne, jak również świeckie.

  • Palnij się do niniejszego Palnij się do niniejszego
  • pozostał zrezygnowany pozostał zrezygnowany
  • Potrzebowaliby Potrzebowaliby
  • Wszelcy pragnęli Wszelcy pragnęli
  • przemknęły przez przemknęły przez