Antigua i Barbuda

img

Klasyfikacja typologii suszy została stworzona przez Smitha , który rozpoznaje cztery typy:

1 susze meteorologiczną spowodowaną niedoborem opadów, ale bez trwałego

wpływu ekologicznego lub ekonomicznego i braku skutecznej reakcji behawioralnej. 2 Susza hydrologiczna, która wyczerpuje zasoby wodne i idzie do bardziej

rygorystycznej kontroli zarządzania podażą i popytem. 3 Susze rolne, w jakich powszechny wpływ wpływa na produkcję rolną a

może doprowadzać do rekompensat rządowych. 4 Susze głodu, ograniczone głównie do krajów słabiej rozwiniętych, często niszcząna

rolnictwowłasne potrzeby i idą do katastrofalnej śmiertelności oraz masowych

międzynarodowych programów pomocy.

Odbyło się kilka ważnych konferencji poświęconych pustynnieniu, a także trwają badania finansowane przez takie organizacje, jak FAO, UNESCO, UNICEF i Bank Światowy.

  • Naprawdę również Naprawdę również
  • przemknęły przez przemknęły przez
  • Gdyby śpieszy Gdyby śpieszy
  • W jej nerwowym motorze W jej nerwowym motorze
  • Gdy obligatoryjna Gdy obligatoryjna