Recent News
Psychologia społeczna

Psychologia społeczna

Psychologia społeczna to naukowa ocena zachowań, emocji, uczuć i myśli ludzi w obecności innych, które mogą być domniemane, wyobrażone lub rzeczywiste. Ta subdziedzina dostarcza odpowiedzi na pytanie, jak takie myśli, uczucia czy emocje są konstruowane i jak te czynniki wpływają na nasze interakcje z innymi ludźmi.

Kluczowym przedmiotem zainteresowania psychologii społecznej jest analiza i opisywanie ludzkich zachowań, które pojawiają się w wyniku interakcji pomiędzy stanami psychicznymi a czynnikami społecznymi. Celem psychologii społecznej jest więc badanie różnych czynników, które sprawiają, że jednostka zachowuje się w określony sposób w obecności innych ludzi. Ta gałąź psychologii próbuje również analizować zróżnicowane warunki, w jakich dochodzi do określonych zachowań czy działań. Głównym celem tego podejścia jest wyjaśnienie, w jaki sposób ludzie interpretują lub konstruują informacje i jak informacje, które interpretują, wpływają na ich zachowanie, myśli i uczucia (Ross & Nisbett, 1991).

Tak więc psychologia społeczna analizuje indywidualne różnice w zachowaniu z perspektywy społecznej oraz to, jak różne siły sytuacyjne lub zmienne oddziałują na ludzkie zachowanie. Dalej wyjaśniają, że ludzie starają się jak najlepiej dostosować lub zmienić swoje zachowanie, aby móc dostosować się do sposobów funkcjonowania społeczeństwa. Na bycie twarzą z nową sytuacją społeczną, individual’s próbują wziąć wskazówki od innych członków społeczeństwa, aby być w stanie zachowywać się w społecznie akceptowalny sposób.

Psychologia społeczna bada tematy zarówno na poziomie intrapersonalnym, jak i interpersonalnym. Tematy intrapersonalne to czynniki skupiające się na jednostce, takie jak ludzkie emocje, postawy i procesy myślowe, natomiast czynniki interpersonalne to czynniki skupiające się na grupie, takie jak atrakcyjność i agresja. Dziedzina ta zajmuje się również analizą powszechnych błędów percepcyjnych, takich jak błąd atrybucji, błąd własny, błąd obserwatora-aktora i wiele innych czynników, które wpływają na nasze propozycje zachowań i postrzeganie różnych wydarzeń.

Psychologia społeczna jako wyspecjalizowana dziedzina powstała na początku XX wieku w USA. Jedną z pierwszych opublikowanych prac była praca Normana Tripletta z 1898 roku, która została wyjaśniona w jego pracy badawczej o ułatwieniach społecznych. Później w latach trzydziestych psychologowie Gestalt, tacy jak Kurt Lewin, próbowali wprowadzić oddzielną dziedzinę, która bardzo różniła się od ówczesnej większości psychoanalitycznych i behawioralnych szkół myślenia.

Podczas II wojny światowej badacze coraz bardziej interesowali się analizą różnych kwestii społecznych, takich jak agresja, posłuszeństwo wobec autorytetów, kwestie płci i rasy oraz różne inne kwestie społeczne, które przyciągnęły uwagę zarówno psychologów, jak i socjologów.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *